พืชผักสมุนไพร

พืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโต

พืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโต

สำหรับการเพาะปลูกพืชชนิดหนึ่งดินที่อุดมสมบูรณ์ลึกและหลวมจะดีที่สุด มันเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มความหนาของเมล็ดและใช้ยอดหน่อสำหรับการขยายพันธุ์ รากมีความลึกถึง 1 เมตร แต่ส่วนหลักของรากอยู่ในระยะ...